Minkens Barne- & Ungdomsteater

Påmelding

Barneteatret forestillinger 057Ønsker du å melde deg eller noen andre på, sender du et brev med navn, fødselsdato, addresse og telefonnummer til Minkens Barne- & Ungdomsteater,
Løvenskiolds gate 9 A, 0263 Oslo
. Du vil da bli kontaktet angående gruppe og tidspunkt.

Kontakt

Har du noen spørsmål er det også bare å ringe på 22 69 55 75. Legg igjen beskjed med telefonnummer, og vi kontakter deg. Velkommen!

Postadresse:
Minkens Barne- og Ungdomsteater
Løvenskiolds gate 9 A
0263 Oslo

Besøksadresse:
Josefines gate 12

Minken Fosheim
22 69 55 75