Minkens Barne- & Ungdomsteater

Minkens Barne- & Ungdomsteater

( Og kurssenter for grupper og firmaer).

Minken profilbildeMinkens Barne- & Ungdomsteater startet i oktober – 92. Vi har grupper mandag-torsdag med elever fra 4-18 år- Gruppene er inndelt etter alder, så det er sjelden mer enn ett års forskjell på elevene. I hver gruppe er det ca. 12 elever. 10 instruktører er tilknyttet skolen. Opplegget er selvfølgelig forskjellig for de minste og de større elevene. Men målsettingen er felles !

I et samfunn som ofte er preget av konkurranse, håper vi å kunne stimulere barn og ungdom  til å bruke den fantasien vi alle i utganspunktet er utstyrt med, og bevisstgjøre de mange uttrykksmåter vi alle sitter inne med, – hver på vår måte. Målet er ikke å “utdanne” unge skuespillere, men å inspirere elevene til “å bruke seg selv” og stole på seg selv (og andre). I en gruppe, spesielt når man holder på med et teaterstykke, oppdager man fort hvor viktig hver enkelt er i helheten. Skal man få til noe sammen, må alle yte sitt beste, samarbeide og også “slippe andre til”.

Så det aller viktigste: Vi skal ha det morsomt !

Undervisningen består bl.a. av improvisasjon, kroppsbevissthet, stemmebruk, tekstanalyse med mer, selvfølgelig tilpasset den enkelte gruppe og de forskjellige alderstrinn. Hver gruppe avslutter året med et teaterstykke, eller lignende, som de øver på over lengre tid parallelt med annen undervisning (da er det åpent for publikum).

Barneteatret avslutninger 070Elevene melder seg på for et år om gangen (prisen er kr. 5900,- i året).
Påmelding er bindende. Første gangen er selvfølgelig en prøve. Hvis man ombestemmer seg etter en gang, koster det ingen ting.
For påmelding kan du både ringe oss, eller sende brev med navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer til Minkens Barne- & Ungdomsteater, Løvenskiolds gate 9A, 0263 Oslo.
Vi tar da kontakt angående gruppe og tidspunkt.

PS: Vi har også kurs for voksne i alle aldre!

 

Vi holder halv/ heldagskurs og helgekurs for grupper og firmaer som ønsker fokus på samarbeid, kommunikasjon og nytenkning, med teater og improvisasjon som metode.

Vi tilbyr også individuelle timer i forbindelse med opptaksprøver etc.

Velkommen!

Har du spørsmål er det bare å slå på tråden på tlf:  22 69 55 75 .

Hilsen
Minkens Barne- & Ungdomsteater  

Minken Fosheim
tlf : 22 69 55 75

Adresse:
Besøksadresse: Josefines gate 12
Postadresse: Løvenskiolds gate 9 A, 0263 Oslo